Grāmatas latviešu valodā elektroniski. Elektroniskās grāmatas. E-grāmatas. Grāmatas elektroniski. Lasītava.

Lasītava

Bezmaksas e-grāmatas latviešu valodā
(Elektroniskā lasāmviela latviski)
...
Sākums » E-grāmatas

Grāmatu skaits katalogā: 226
Parādītas grāmatas: 211-220
Lappuses: « 1 2 ... 20 21 22 23 »

Motociklu uzbūve un tehniskā apkope
Grāmatā aplūkota Padomju Savienībā un ārzemēs līdz 1970 gadam ražoto motociklu, mopēdu un motorolleru uzbūve un darbība, kā arī sniegtas ziņas par motociklu tehnisko apkalpju izpildi individuālos ekspluatācijas apstāk|os un doti norādījumi, kā pareizi ekspluatēt motociklu, pagarināt tā darbmūžu un novērst darbības traucējumus.
Sagatavojot šīs grāmatas atkārtoto izdevumu latviešu valodā, to daļēji pārstrādājis, papildinājis ar jaunākajiem tehniskajiem datiem un nodaļu €Motocikla vadīšanas paņēmieni* sarakstījis tulkotājs A. Ribovskis. Lasīt pilnu aprakstu
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 2816 | Lejuplādēts: 116 | Faila izmērs : 4.81Mb | Komentāri (0)

Metālu tehnoloģija
Šajā mācību līdzeklī sniegtas ziņas par metālu mācību, metālu termisko apstrādi, melno un krāsaino metālu metalurģiju, liešanu, apstrādi ar spiedienu, lodēšanu un metināšanu, griešanu un atslēdzniekapstrādi, kā arī par metālu apstrādi ar elektrību un ultraskaņu. Dots galveno met Atgriešanas darbgaldu un to mehānismu apraksts.
Apskatīts jautājums par metālapstrādes iekārtu modernizāciju un automatizāciju, izmantojot programmētas vadības sistēmas.
Speciālā da|a veltīta nemetāliskajiem materiāliem — plastmasām, abrazīviem, smērvielām ... Lasīt pilnu aprakstu
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 1969 | Lejuplādēts: 106 | Faila izmērs : 5.25Mb | Komentāri (0)

Metālu griešana ar gāzi
Grāmāta domāta kā mācibu līdzeklis. Tā paredzēta gāzes metinātāju sagatavošanai individuāli un brigādēs pēc programmas, ko apstiprinājusi PSRS Valsts Plāna komitejas profesionāli tehniskās izglītības Valsts komiteja.
Grāmatā īsumā aplūkoti galvenie metālu metināšanas un griešanas paņēmieni, noradītas metināmo metālu un metināšanas materiālu īpašības, sniegti gāzes metināšanas un griešanas iekārtas un apraturas apraksti, dota gāzes metināšanas un griešanas tehnoloģija, kā ari sniegtas pamatziņas par tehnisko kontroli, darba organizāciju u ... Lasīt pilnu aprakstu
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 2515 | Lejuplādēts: 89 | Faila izmērs : 3.08Mb | Komentāri (0)

Metālu griešana
DjVU. Grāmatā aplūkoti metālu griešanas mācības pamatatzinumi.
Visām metālu griešanas metodēm iztirzāti jautājumi par instrumentu griezejdaļas ģeometriju, nogriežamās sloksnītes ģeometriju, skaidas veidošanos, par spēkiem, kas darbojas griešanas procesā, par griezējinstrumentu nodilšanu un noturību, kā ari par griešanas režīma elementu noteikšanas metodiku.
Šis darbs paredzēts kā mācību grāmata instrumentu, kā ari darbgaldu un mašīnu būvniecības tehnikumos.
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 1580 | Lejuplādēts: 70 | Faila izmērs : 7.27Mb | Komentāri (0)

Mašīnmācība tehnikumiem
DjVU. Mācību grāmata sastādīta, piemērojoties 1957. gadā izdotajai «Mašīnmācības» kursa programai tehnikumiem, kur šo kursu pasniedz kā vispārtehnisko.
Grāmata tiek sniegti atzinumi no hidraulikas, tehniskās termodinamikas un siltumpārvadīšanas teorijas; aprakstīta sūkņu un hidraulisko turbīnu, tvaika katlu, kurtuvju, kompresoru un gaisa sūkņu, tvaika mašīnu, tvaika turbīnu, iekšdedzes motoru, gāzu turbīnu un turboreaktīvo motoru darbība un uzbūve; sniegti ari parnatatzinumi par atomenerģētiku un siitumspēkstaciju uzbūvi.
autori: ... Lasīt pilnu aprakstu
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 1742 | Lejuplādēts: 83 | Faila izmērs : 8.51Mb | Komentāri (0)

Mašīnmācība vidusskolām
Mašīnmācības kursā aplūko mašīnu deta|as, mašīnbūvniecības materiālus un to apstrādi, visplašāk izplatītos mehānismus un mašīnas, to salikšanas principus un mašīnu ekspluatāciju.
Visas mašīnas pēc sava uzdevuma iedala divās lielās grupās. Viena grupa — mašīnas-dzinēji, kuras kādu no enerģijas veidiem pārvērš mehāniskajā enerģijā. Šai grupai pieskaitāmi elektriskie un hidrauliskie dzinēji, siltuma dzinēji un cita veida dzinēji. Otra grupa — darba mašīnas jeb mašīnas-darbgaldi, kas paredzetas derīga darba veikšanai.
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 1606 | Lejuplādēts: 79 | Faila izmērs : 3.34Mb | Komentāri (0)

Lopkopības mehanizācija
iecerēta kā mācību grāmata profesionāli tehniskajām skolām, paver pirmo plašāko ieskatu daudzveidīgajā mašīnu un iekārtu klāstā, bez kurām nevar risināt mehanizācijas jautājumus. Grāmatā apskatīta mūsu republikas galveno lopkopības nozaru mehanizācija. Atbilstoši lopkopības nozaru īpatnējam svaram lauksaimniecībā veidoti arī attiecīgo nodaļu apjomi. Tā, piemēram, govkopības kā republikas pamatnozares mehanizācija ir apskatīta vispilnīgāk. Nedaudz mazāka ir nodaļa par cūkkopības mehanizāciju. Nodaļās par putnkopības un aitkopības mehanizāciju do ... Lasīt pilnu aprakstu
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 1732 | Lejuplādēts: 44 | Faila izmērs : 6.41Mb | Komentāri (0)

Kolhoza kalējs
Grāmata ir mācību līdzeklis kolhozu kalēju sagatavošanai darba rezervju sistēmas mācību iestādēs, un tā uzrakstīta saskaņā ar programmu, pēc kuras paredzēts sagatavot kolhozu kalējus ar atslēdznieka, skārdnieka un varkaļa kvalifikāciju.
Tajā sniegtas galvenās ziņas par kolhoza kalves organizāciju, kalēja, skārdnieka un varkaļa darba materiāliem, iekārtu un tehnoloģiju. Tajā ietilpinātas arī ziņas par zirgu nagu apkalšanu, ratu, ragavu, riteņu, lauksaimniecības mašīnu un rīku uzbūvi un remontu.
Ievadu, III, VII, VIII, IX, XII nodaļ ... Lasīt pilnu aprakstu
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 1566 | Lejuplādēts: 82 | Faila izmērs : 6.90Mb | Komentāri (0)

Jaunā frēzētāja rokasgrāmata
DjVU. Frēzētāja rokasgrāmatā sniegtas galvenās ziņas par frēzēšanas darbu tehnoloģiju, frēzēšanas darbgaldiem, darba rīkiem un metālā frēzēšanā lietojamām ierīcēm. Grāmatā dotas arī īsas ziņas par ātrfrēzēšanas režīmiem un darba ražīguma celšanas metodēm, pamatojoties uz pirmrindas tehniku.
Rokasgrāmata paredzēta arodskolu un tehnisko skolu audzēkņiem un rūpniecības uzņēmumu jaunajiem strādniekiem-frēzētājiem. Tulkojis J. Smilktiņš
Kategorija : Praktiskā literatūra | Skatīts: 2132 | Lejuplādēts: 86 | Faila izmērs : 5.02Mb | Komentāri (0)

Elektrotehnika
DjVU. septītais, pārstrādātais un papildinātais izdevums.
Grāmatā apskatīti līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēžu aprēķināšanas pamatjautājumi, īsa elektrisko un neelektrisko lielumu mērīšanas teorija, parastas elektriskās mašīnas un transfonnatori, automātiskās kontroles un regulēšanas shēmas lietojamās elektriskās mašinas. Apskatīti ari elektriskās piedziņas, automātikas, elektriskās apgaismošanas un elektriskās enerģijas vadīšanas un sadalīšanas pamatjautājumi. Sls grāmatas izdevums, salīdzinot ar iepriekšējo, ir būtiski pārstrādāts atbilst ... Lasīt pilnu aprakstu
Kategorija : Populārzinātniski | Skatīts: 2346 | Lejuplādēts: 73 | Faila izmērs : 2.77Mb | Komentāri (1)

1-10 11-20 ... 191-200 201-210 211-220 221-226